Tài khoản Facebook có thể đã liên kết với nhân vật khác. Hãy tiến hành tạo tài khoản Facebook mới để có thể liên kết và đăng nhập lại phiên bản PUBG Mobile VN.