Hiện tại PUBG MOBILE VN đang hỗ trợ những cổng đăng nhập sau: Facebook, GameCenter, GooglePlay Center và Sign in by Apple Account.