Hiện tại, PUBG Mobile VN không hỗ trợ liên kết với tài khoản Twitter.