Chắc chắn rồi, bản PUBG Mobile VN sẽ được hỗ trợ nhanh chóng hơn nhé bạn