Chúng tôi cần bạn cung cấp những thông tin sau cho bộ phận CSKH để được hỗ trợ kiểm tra lý do khóa cũng như bất kì vấn đề gì về vấn đề tài khoản:

- Cam kết là chủ acc (chỉ tiếp nhận thông tin của acc chính chủ , không chấp nhận các hình thức không phải là chủ acc nhưng vẫn cung cấp thông tin)
- RoleID:
- Hình ảnh hệ thống báo khoá:
- Hình ảnh Thông Tin Nhân Vật Ingame:

Lưu ý: Hình ảnh cung cấp phải trùng khớp với ID

Chỉ tiếp nhận khi cung cấp đủ thông tin. Vì lý do bảo vệ tài khoản của người chơi chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.