Chúng tôi cần thu thập những thông tin sau để có thể hỗ trợ hủy liên kết:
- Cam kết là chủ acc (chỉ tiếp nhận thông tin của acc chính chủ , không chấp nhận các hình thức không phải là chủ acc nhưng vẫn cung cấp thông tin)
- RoleID:
- Hình ảnh Thông Tin Nhân Vật Ingame:
- Có chia sẻ tài khoản cho người khác: Có/Không
- Hình ảnh lịch sử giao dịch: 5 giao dịch trở lên.
Lưu ý: Hình ảnh cung cấp phải trùng khớp với ID cung cấp.

Chỉ hỗ trợ khi cung cấp đủ thông tin. Vì lý do bảo vệ tài khoản của người chơi chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.