Dùng tài khoản Facebook có thể đăng nhập trên Android hoặc IOS cùng 1 nhân vật.