Cùng một thời điểm, cùng 1 tài khoản không thể cùng lúc đăng nhập trên 2 bản VN hoặc Global được.