Nếu bạn liên kết 2 tài khoản đăng nhập thì khi một tài khoản đăng nhập bị vô hiệu hóa thì bạn vẫn có thể đăng nhập được vào tài khoản thứ hai.

Nếu bạn chỉ liên kết 1 tài khoản đăng nhập,  vui lòng liên hệ CSKH của tài khoản bị vô hiệu hóa (Facebook,Google,Apple,...) để được giải quyết.