Hiện tại thì không thể mở giởi hạn điểm nhiệm vụ RP, bạn vui lòng chờ tuần mới để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ nhé.