Hiện tại, game đã và đang xử lý các trường hợp hack/cheat rất mạnh tay. Bạn có thể tham khảo tại TRUNG TÂM AN NINH của game để biết thêm chi tiết.