- Đối với Android bạn chỉ cần vào CH Play search từ khóa “PUBG Mobie VN” sẽ hiện ra game để bạn có thể dễ dàng tải về máy.
- Đối với thiết bị IOS, bạn chỉ cần vào App Store search từ khóa “PUBG Mobile VN” sẽ xuất hiện game để bạn có thể dễ dàng tải về máy.