Do hệ thống đang kiểm tra tài khoản của bạn có hành vi gian lận hay không nên tạm đóng hiển thị thứ hạng của bạn.
Nếu kiểm tra hoàn tất mà không xác nhận có hành vi gian lận thì sẽ hiển thị lại điểm xếp hạng, nếu xác nhận có hành vi gian lận thì sẽ áp dụng hình phạt hiện hành của PUBG MOBILE.