Thiết bị của bạn cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:
- Bạn đang cài đặt phiên bản mới nhất trong Bộ nhớ trong của thiết bị, không phải trong thẻ SD.
- Hệ điều hành của thiết bị được cập nhật.
- Có đủ dung lượng trên bộ nhớ trong của thiết bị (Tối thiểu 4GB).
- Kết nối internet Wi-Fi mạnh mẽ và ổn định (Sử dụng kết nối khác nếu sự cố vẫn còn).
- Bạn không sử dụng thiết bị để thực hiện các tác vụ khác trong khi đang tải xuống/cài đặt trò chơi.

Nếu sau khi đảm bảo tất cả các bước được đề cập ở trên, bạn vẫn không thể tải xuống/cài đặt trò chơi, hãy tiến hành như sau:
- Buộc dừng và xóa bộ nhớ cache của Google Play Store và Google Play Services /Framework.
- Khởi động lại thiết bị của bạn.
- Tải xuống và cài đặt lại trò chơi bằng phiên bản mới nhất có sẵn trên Google Play Store.