Hiện tại, cài đặt chế độ đồ họa Ultra HD Graphics không khả dụng, tuy nhiên nó sẽ sớm ra mắt!
Vì chúng tôi dự định cung cấp cho người chơi chất lượng đồ họa cao và liên tục tối ưu hóa các cài đặt đồ họa cho đến khi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu về vấn đề này.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ PUBG Mobile VN!