1. Bất kỳ vi phạm quy tắc nào trong trò chơi (Gian lận, bổ trợ trái phép, AFK, sửa đổi tệp tin, v.v.) được hệ thống phát hiện sẽ dẫn đến tài khoản của người vi phạm bị cấm trong một thời gian.

2. Nếu vi phạm xảy ra sau khi tài khoản của bạn bị hack, tuy nhiên do ảnh hưởng đến toàn bộ trò chơi hoặc trải nghiệm của người chơi khác, hình phạt vẫn sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn.

3. Không được phép chơi PUBG MOBILE VN thông qua một ứng dụng hoặc plugin trái phép và sẽ dẫn đến tài khoản của bạn bị cấm trong một khoảng thời gian.