Nếu tài khoản của bạn được liên kết với mạng xã hội (Facebook /Guest/ v.v.), bạn có thể khôi phục tài khoản của mình bằng cách đăng nhập lại vào mạng xã hội cụ thể ở màn hình đăng nhập.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập bằng tài khoản mà trước đây bạn đã liên kết với tài khoản MOBILE PUBG VN của bạn.

Nếu bạn đã mất tài khoản Guest của mình và muốn khôi phục nó, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình khôi phục tài khoản.