Xếp hạng mà bạn đạt được hoặc mất sau trận đấu không chỉ phụ thuộc vào thứ hạng bạn đạt được khi kết thúc trận đấu mà còn phụ thuộc vào thứ hạng của chế độ trò chơi cụ thể đó và các thông số sau:

- Damage (Lượng sát thương bạn gây ra cho người chơi địch).
- Sinh tồn (Lượng thời gian bạn còn sống).
- Kills (Số lượng kẻ thù bị giết).
- Heal /Support (Lượng máu bạn đã hồi phục và sự giúp đỡ bạn cung cấp cho đồng đội, như hồi sinh).
- Vật tư (Số lượng vật tư bạn nhặt được trên bản đồ).

Giải trừ (Cuối mùa)
Vào cuối mỗi mùa, người chơi sẽ bị hạ cấp để họ có thể bắt đầu lại, kiếm phần thưởng mới và đạt thứ hạng cao hơn với mỗi mùa mới.

Xếp Hạng
Kiểm tra thứ hạng của bạn trong hồ sơ của bạn. Thông tin về các chế độ và máy chủ khác nhau được hiển thị riêng biệt. Bạn có thể chuyển đổi chế độ và máy chủ dưới hình đại diện của bạn.