Bạn có thể kiểm tra các quy tắc của Royale Pass theo các cách sau:
1. Chạm vào nút RP ở bên phải màn hình Sảnh.
2. Nhấn vào nút dấu hỏi (?) Ngay bên cạnh logo Royale Pass.

Có một số câu hỏi không được đề cập trong trò chơi:
1. Khi nào thì Royale Pass sẽ hết hạn?
Trả lời: Hiện tại, Royale Pass có thời hạn 1 tháng.

2. Tôi có thể giữ những vật phẩm đó từ Royale Pass sau khi mùa giải kết thúc không?
Trả lời: Các vật phẩm bạn nhận được từ Royale Pass là vĩnh viễn ngoại trừ các vật phẩm tiêu hao như Thẻ phòng.

3. Điểm RP sẽ được đặt lại khi Royale Pass hết hạn?
Trả Lời: Vâng. Vui lòng sử dụng điểm RP để đổi phần thưởng qua trang Đổi quà.