Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào trong trò chơi, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.