Sự cố thường do vấn đề lưu trữ nội bộ. Bạn hãy thử như sau:
1. Thoát khỏi trò chơi, giải phóng một số bộ nhớ trên thiết bị của bạn và khởi động lại trò chơi.
2. Gỡ cài đặt một số ứng dụng bạn không cần thiết trong thiết bị để giải phóng bộ nhớ trong.
3. Đảm bảo thiết bị của bạn tương thích với yêu cầu tối thiểu của hệ thống và RAM. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập FAQ-> Hệ thống.
4. Nhấp vào nút Sửa chữa ở bên phải màn hình Đăng nhập để sửa PUBG MOBILE.
5. Tải xuống và cài đặt lại trò chơi.