Nếu bạn gặp lag, delay game vui lòng thử các cách sau:

1. Kiểm tra xem bạn đã chọn máy chủ tối ưu chưa.
-> Chạm vào nút Chọn Chế độ bên dưới nút Bắt đầu trong màn hình Sảnh, sau đó nhấn nút máy chủ ở góc trên cùng bên phải. Chọn máy chủ có ping thấp nhất.

2. Kiểm tra xem cài đặt đồ họa của bạn có tương thích với thiết bị của bạn không.
-> Nhấn vào nút cài đặt ở góc dưới bên phải trong Sảnh, vào menu Đồ họa và thay đổi cài đặt đồ họa.
3. Thay đổi phương thức kết nối của bạn (4G so với Wi-Fi) hoặc di chuyển đến nơi có tín hiệu tốt hơn.
4. Thoát khỏi trò chơi và xóa một số không gian trên thiết bị của bạn, sau đó đăng nhập lại vào trò chơi. Trước khi đăng xuất, xin lưu ý rằng nếu bạn đang chơi với tư cách khách, đăng xuất có thể xóa tiến trình của bạn.
5. Chạm vào nút Sửa chữa ở phía bên phải màn hình Đăng nhập để sửa PUBG MOBILE.
6. Tải xuống và cài đặt lại trò chơi.