Sự cố này thường xảy ra khi kết nối không ổn định hoặc khi tín hiệu yếu. Vui lòng thử các cách sau để khắc phục:

1. Khởi động lại mạng di động của bạn, chuyển sang 4G hoặc Wi-Fi hoặc tránh các khu vực có lưu lượng truy cập mạng lớn.
2. Khởi động lại modem Wi-Fi của bạn, sau đó vào trò chơi.
3. Khởi động lại điện thoại của bạn và thử lại.

Nếu ping của bạn ở khoảng 360-369ms, thì nó sẽ trở thành vấn đề Máy chủ Không phản hồi.

Nếu vấn đề vẫn còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi và đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.