Sau khi nâng cấp Royale Pass Plus thì sẽ được cộng dồn thêm 13 level so với level hiện tại.