Phần thưởng trong “Rương” là ngẫu nhiên, chúc bạn may mắn.