Sẽ được tổng cộng 2 bộ, các bộ còn lại có thể mua trong tiệm đổi của Royale Pass.