Gói Elite Upgrade sẽ mở khóa nhiệm vụ RP Elite cấp 1, gói Elite Upgrade Plus sẽ mở khóa nhiệm vụ và lên cấp 13, đồng thời nhận tất cả các phần thưởng trước đó.