Khi gặp sự cố đăng nhập có thể do kết nối internet kém. Hãy trải nghiệm PUBG Mobile VN tại các địa điểm có internet ổn điịnh. Ngoài ra, có một số các khắc phục như sau:
• Thay đổi phương thức kết nối (4G, Wi-Fi, v.v… )
• Đăng xuất khỏi tài khoản, thoát khỏi trò chơi và xóa một số dụng lượng trên thiết bị, sau đó đăng nhập lại.
• Nhấn vào nút “Sửa chữa” ở bên phải màn hình Đăng nhập.
• Tải xuống và cài đặt lại.
Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng gửi hình ảnh/mã lỗi để bộ phận kỹ thuật có thể hỗ trợ tốt nhất.