Có thể tố cáo người chơi sử dụng hack qua report ingame.
Nhấp vào biểu tượng “Tố cáo” ở góc dưới bên phải màn hình, sẽ xuất hiện giao diện tố cáo người chơi → Kiểm tra xem đúng tên người chơi muốn tố cáo và điền vào hành vi, sau đó nhấn tố cáo → Tố cáo thành công.