Khi người chơi sử dụng report ingame, hệ thống sẽ tự phân loại dựa theo hành vi cụ thế, từ đó có thể kiểm tra người bị tố cáo có vi phạm gian lẫn khi chơi game hay không. Nếu có hành vi sử dụng phần mềm can thiệp vào trò chơi, tài khoản người chơi đó sẽ bị khóa ngay lập tức.